วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปลาคลองวาฬคือ

       บ้านคลองวาฬ  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุดมสมบรูณ์ไปด้วย ปลาทะเลมากมายหลายชนิด แต่ปลาที่ blog นี้นำมาเป็นชือ blog <ปลาคลองวาฬ> คือ  ปลานวลจันทร์ทะเล หรือ ปลา
ดอกไม้ ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Chanos chanos Forskal  เป็นปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดี เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีความต้านทานโรคค่อนข้างสูง  และสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำทะเล น้ำกร่อย หรือแม้กระทั่งในน้ำจืด  มีรูปร่างยาวเพรียว ลำตัวค่อนข้างกลมแบนข้างเล็กน้อย ตามีเยื่อไขมันคลุมตลอด เกล็ดมีขนาดเล็กถี่เรียบไปตามลำตัว ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม  ตัวโตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาวกว่า1 เมตร หนักกว่า 15 กิโลกรัม เป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็ว อาศัยบริเวณผิวน้ำ มีนิสัยชอบย้ายถิ่นอาศัยเพื่อการหาอาหารและผสมพันธุ์       ปลานวลจันทร์ทะเลพบแพร่กระจายทั่วไปในมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ในเขตที่มีอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในบริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน ปลาที่โตเต็มวัยมักพบอาศัยอยู่บริเวณนอกเขตชายฝั่งใกล้หมู่เกาะและไหล่ทวีป สำหรับในประเทศไทยพบปลานวลจันทร์ทะเลมากในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบุรีและแถบจังหวัดตราด 

ซึ่งปลานวลจันทร์ ในประเทศไทย มีการสำรวจพบ ปลานวลจันทร์ทะเล ครั้งแรกบริเวณบ้านคลองวาฬ  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  


และนี่คือที่มาของชื่อ blog ปลาคลองวาฬ ครับ